Přehledy výzkumů

Potužníková, E., Lokajíčková, V., & Janík, T. (2014). Mezinárodní srovnávací výzkumy školního vzdělávání v České republice: zjištění a výzvy. Pedagogická orientace, 24(2), 185–221. (pdf dostupné z webu časopisu Pedagogická orientace)

Janík, T. et al. (2013). Školní vzdělávání: poznatky z novějších výzkumů. In T. Janík, P. Najvar, & M. Jireček (Eds.), Výzkum školního vzdělávání: poznatky a výzvy (s. 38–85). Brno: MU. (fulltext pdf)

Janík, T., Lokajíčková, V., & Janko, T. (2012). Komponenty a charakteristiky zakládající kvalitu výuky: přehled výzkumných zjištění. Orbis scholae, 6(3), 27–55. (pdf dostupné z webu časopisu Orbis scholae)