Komentáře

Nositelé vzdělání bez příslušného vzdělání
Text Tomáše Janíka v časopise online.muni.cz o roli (ne)formálního vzdělávání v přípravě učitelů.
Filipika proti finanční gramotnosti aneb o dvou (ne)souvisejících jevech

Komentář Petra Najvara v časopise Pedagogická orientace k problematice omezené rozepnutelnosti kurikula a laických soudů o vzdělávání.
Standard a kariérní systém učitele: problémy předložené koncepce v širších souvislostech

Diskuzní příspěvek Tomáše Janíka, Vladimíry Spilkové a Michaely Píšové v časopise Pedagogická orientace kriticky se vymezující vůči předložené koncepci standardu a kariérního systému učitele.