Newsletter DiViva

Počínaje lednem 2015 je vydáván Newsletter Didactica viva. Newsletter bude v měsíčním intervalu zasílán na e-mailové adresy příznivců didaktiky a učitelského vzdělávání.

Přestože iniciativa za oživení didaktiky má být progresivní, je jí vlastní spíše konzervativní postoj.

  •     Svým příklonem k obsahově zaměřenému přístupu, snahou o znovuobjevení významu faktického vědění, svojí pro-školní orientací a tahem ve prospěch učitelského profesionalismu chce nabízet protiváhu vůči opačně orientovanému trendu, který v současnosti představuje produkce společností typu EDUout.
  •     Didactica viva si mj. klade za cíl spravovat publikační platformu, na níž by se tříbila obecně pedagogická, (oborově) didaktická, kurikulární i pedeutologická argumentace vůči rychlým a zjednodušujícím sloganům typu: Školy neučí, co sháníme… Učit není třeba, stačí s dětmi být… V nejhorším půjde na pajdák… Newsletter přináší mj. odkazy na texty, které na citovaná zjednodušení reagují trpělivým vysvětlováním.

Newsletter sleduje aktuální dění nejen ve vzdělávací politice a přináší:

  •     Odkazy na podnětné příspěvky (studie, analýzy, bilance, rozvahy, komentáře) z oblasti didaktiky, kurikula a učitelského vzdělávání.
  •     Informace o dění v profesním společenství učitelů, oborových didaktiků, pracovníků ve výzkumu vzdělávání.


Doposud byla distribuována tato čísla:

Newsletter Didactica viva 4/2015

Newsletter Didactica viva 3/2015

Newsletter Didactica viva 2/2015

Newsletter Didactica viva 1/2015

 

Chcete-li být zařazeni mezi adresáty Newsletteru Didactica viva, vyplňte prosíme tento formulář.

Jméno a příjmení:*
Slovo o Vás:
E-mail:*
Dovětek:
Prosím opište kód z obrázku: