Tělesná výchova

Kazuistika: Didaktické řídící styly aneb od povelu k samostatnému rozhodování žáků

Typ a stupeň školy / obor / učivo: základní škola / tělesná výchova / basketbalový driblink 

Ilustrované didaktické koncepty: didaktické řídící styly

Zdroj: Sliacky, J., & Mužík, V. (2013). Tělesná výchova: Didaktické řídící styly aneb od povelu k samostatnému rozhodování žáků. In T. Janík, J. Slavík, V. Mužík, J. Trna, T. Janko, V. Lokajíčková, ... P. Zlatníček, Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (s. 337–349). Brno: Masarykova univerzita.