Matematika

Kazuistika: Jak zjistit délku kružnice (obvod kruhu) aneb jak na to šel Archimédés

Typ a stupeň školy / obor / učivo: základní škola / geometrie / obvod kruhu 

Ilustrované didaktické koncepty: umění vidět; strategie řešení úlohy

Zdroj: Ziembová, L. (2014). Výuková situace: Jak zjistit délku kružnice (obvod kruhu) aneb Jak na to šel Archimédés. Komenský, 139(2), 37–43.

 


 

Kazuistika: Štafle

Typ a stupeň školy / obor / učivo: základní škola / geometrie / Pythagorova věta 

Ilustrované didaktické koncepty: umění vidět; strategie řešení úlohy 

Poznámka: obsahuje jednu komplexní alteraci spočívající ve zvýšení kognitivní náročnosti úlohy

Zdroj: Vondrová, N. (2013). Matematika: Štafle aneb učíme žáky řešit úlohy. In T. Janík, J. Slavík, V. Mužík, J. Trna, T. Janko, V. Lokajíčková, ... P. Zlatníček, Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (s. 276–283). Brno: Masarykova univerzita.

Původní verze k dispozici ve: Vondrová, N. (2011). Výuková situace: Štafle aneb učíme žáky řešit úlohy v matematice? Komenský, 137(2), 41–46.