Jazykové předměty

Kazuistika: First read it and then complete it

Typ a stupeň školy / obor / učivo: základní škola / angličtina / Skotsko

Ilustrované didaktické koncepty: autonomie žáka a její rozvíjení ve výuce

Poznámka: Použita stejná vyučovací hodina jako v kazuistice "Who wrote the postcard? Loch Ness".

Zdroj: Stodolová, M. (2014). Výuková situace: First read it and then complete it aneb Jak rozvíjet žákovu autonomii při výuce angličtiny. Komenský, 139(2), 34–40.

 


 

Kazuistika: Když spojky nejen spojují

Typ a stupeň školy / obor / učivo: základní škola / český jazyk / spojky

Ilustrované didaktické koncepty: výuka gramatiky; gramatická kompetence; komunikační kompetence

Poznámka: obsahuje alteraci spočívající v posílení komunikačního přístupu ve výuce gramatiky

Zdroj: Šalamounová, Z. (2013). Český jazyk: Když spojky nejen spojují aneb ke komunikačnímu pojetí výuky gramatiky. In T. Janík, J. Slavík, V. Mužík, J. Trna, T. Janko, V. Lokajíčková, ... P. Zlatníček, Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (s. 250–258). Brno: Masarykova univerzita.

Původní verze dostupná v: Šalamounová, Z. (2013). Výuková situace: Když spojky nejen spojují aneb Ke komunikačnímu pojetí výuky gramatiky. Komenský, 137(3), 38–44.

 


 

Kazuistika: Who wrote the post card? Loch Ness

Typ a stupeň školy / obor / učivo: základní škola / angličtina / porozumění čtenému

Ilustrované didaktické koncepty: kontrola porozumění čtenému; integrace řečových dovedností

Poznámka: obsahuje alteraci spočívající v korekci chyby a v integraci řečových dovedností

Zdroj: Šebestová, S., Slavík, J., & Janík, T. (2013). Anglický jazyk: Who is it from... aneb k problému interference. In T. Janík, J. Slavík, V. Mužík, J. Trna, T. Janko, V. Lokajíčková, ... P. Zlatníček, Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (s. 267–275). Brno: Masarykova univerzita.

Původní verze k dispozici v: Šebestová, S. (2011). Výuková situace: Who wrote the postcard, children? Loch Ness. Rozvíjení řečových dovedností ve výuce anglického jazyka: samostatně nebo dohromady? Komenský, 137(1), 47–50.

 


 

Kazuistika: Blogging

Typ a stupeň školy / obor / učivo: vyšší gymnázium / angličtina / předpřítomný čas

Ilustrované didaktické koncepty: zprostředkování obsahu učitelem a jeho uchopování žáky – vazba na klíčové kompetence

Poznámka: obsahuje dvě alterace (zvýšení komunikačního potenciálu situace požadavkem na argumentování; doplnění situace o morfologickou analýzu – dovozování významů nových slov) 

Zdroj: Minaříková, E. (2013). Anglický jazyk: Blogging aneb hádáním (se) k rozvíjení klíčových kompetencí. In T. Janík, J. Slavík, V. Mužík, J. Trna, T. Janko, V. Lokajíčková, ... P. Zlatníček, Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (s. 259–266). Brno: Masarykova univerzita.

Původní verze k dispozici v: Janík, T., Slavík, J., Najvar, P. Hajdušková, L., Hesová, A., Lukavský, J., Minaříková, E., Píšová, M., & Švecová, Z. (2011). Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hospitací k videostudiím. Praha: Národní ústav pro vzdělávání (s. 127–134).