Expresivní předměty

Kazuistika: Smysl, rozum, city

Typ a stupeň školy / obor / učivo: vyšší gymnázium / výtvarná výchova / smysl, rozum, city 

Ilustrované didaktické koncepty: zprostředkování obsahu učitelem a jeho uchopování žáky – vazba na klíčové kompetence

Poznámka: obsahuje jednu komplexní alterace spočívající v tematizaci sporů řešených v teorii umění (spor s estetickým formalismem a polemika s naivním expresivismem) 

Zdroj: Slavík, J., & Lukavský, J. (2013). Výtvarná výchova: Smysly, city, rozum aneb poznávání kulturní historie prostřednictvím vlastní výtvarné tvorby. In T. Janík, J. Slavík, V. Mužík, J. Trna, T. Janko, V. Lokajíčková, ... P. Zlatníček, Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (s. 311–321). Brno: Masarykova univerzita. 

Původní verze dostupná z: Janík, T., Slavík, J., Najvar, P. Hajdušková, L., Hesová, A., Lukavský, J., Minaříková, E., Píšová, M., & Švecová, Z. (2011). Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hospitací k videostudiím. Praha: Národní ústav pro vzdělávání (s. 134–142). 

 


 

Kazuistika: Rituál aneb nesnadné hledání proporcí mezi citem a rozumem

Typ a stupeň školy / obor / učivo: vyšší gymnázium / výtvarná výchova / rituál

Ilustrované didaktické koncepty: vztah mezi citem a rozumem

Zdroj: Slavík, J., & Lukavský, J. (2013). Výtvarná výchova: Rituál aneb nesnadné hledání proporcí mezi citem a rozumem. In T. Janík, J. Slavík, V. Mužík, J. Trna, T. Janko, V. Lokajíčková, ... P. Zlatníček, Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (s. 322–336). Brno: Masarykova univerzita.