Sledování videa

V tomto menu by se měly nabízet k zobrazení videozáznamy výuky.

Průběžně jsou dodávány videozáznamy a jejich úryvky, jež někdo zpracovává do podoby didaktické kazuistiky. Aktuálně visí více než deset videozáznamů, brzy budou přibývat další.

Všimnete si, že pod jednotlivými videi zkouším zavést některé pomocné nástroje, jako jsou diskuzní vlákna či zobrazování doprovodných materiálů.

Pokud Vás napadne cokoli dalšího, co bychom mohli zkusit do DiViWebu zaimplementovat, dejte mi prosím vědět; podobně, pokud by Vám cokoli nefungovalo, nezobrazovalo se, nebo jinak zlobilo.

Petr Najvar

Úvodní informace

Milí přátelé,

vstupujete do vnitřní části DiViWebu. Otevírá se Vám tím možnost pracovat s videozáznamy výuky dle společné domluvy. Pokud vše probíhá správně, otevře se přihlášenému uživateli po pravé straně nové menu, v jehož hlavní položce Videozáznamy jsou po rozkliknutí k dispozici videozáznamy výuky. 

Těchto videozáznamů se týká jedna důležitá prosba. Některé zde (uvnitř DiViWebu) dostupné videozáznamy byly pořízeny v rámci výzkumných projektů; učitelé, jejichž výuka byla takto zdokumentována, uvolnili tyto videozáznamy pro účely výzkumné, nikoli však pro (veřejné) využívání v připravě učitelů. Prosíme tedy, abyste s videozáznamy pracovali výhradně v prostředí DiViWebu, nevyužívali je (prozatím) pro jiné účely než "kazuistikování" a ke všem zdejším (video)datům přistupovali s nejvyšší mírou kolegiality a dle všech imperativů výzkumnické etiky.

Autoři a správci DiViWebu se těší na Vaše podněty stran formální stránky i obsahové náplně tohoto rodícího se videowebu.

Za všechny tyto autory a správce Vás vítají Tomáš Janík, Jan Slavík, Petr Najvar a Petr Knecht.