Proč zkoumat výuku, když jde koupit test

Kritický přítel: Mohu se zeptat, proč si píšeš poznámky o tomhle videozáznamu?

DiViva: To je videozáznam z výuky. Pracuji na jeho analýze, protože se podílím na řešení výzkumného projektu zaměřeného na kvalitu výuky.

Kritický přítel: Ty ale naděláš cavyků – dej dětem napsat test a hned uvidíš, jestli je výuka kvalitní. Na to nepotřebuješ výzkum, stačí, když si koupíš ten test.

DiViva: Úžasný nápad. A co autoři toho testu? Myslíš, že k tomu, aby udělali dobrý test pro žáky, nepotřebují výzkum výuky?

Kritický přítel: Proč by, prosím tě, autoři testů zkoumali výuku? Vždyť test měří znalosti z určitého oboru, ne? Autor testu potřebuje znát obor, ne výuku.

DiViva: Dobře, zeptám se ještě trochu konkrétněji: jestli má test zjišťovat, co se žáci naučili, tak jim musí zadat nějaké úlohy, a podle jejich řešení pak může zjistit, jestli se žáci učili lépe nebo hůře. Souhlasíš?

Kritický přítel: Jistě, jinak než na základě řešení úloh přece nemůžeme přijít na to, jak na tom ti žáci jsou.

DiViva: Takže v názoru na úlohy se shodneme. Přemýšlejme tedy spolu dál. Myslíš, že je úplně jedno, jakou úlohu žákům v testu zadáme, anebo by bylo možné rozlišit lepší úlohy od horších a suma sumárum tedy i lepší testy od horších?

Kritický přítel: Stěží by se dalo povědět, že je úplně jedno, jakou úlohu v testu žákům zadáme. Vždyť by jí vůbec nemuseli pochopit, anebo by pro ně mohla být příliš snadná, anebo by konec konců, když připustíme libovůli, mohla být úplně nesmyslná.

DiViva: Proti tomu nemohu nic namítnout, opět se shodujeme. Možná se shodneme i v tom, že k porovnávání kvality úloh budeme potřebovat něco vědět o tom, jak se žák určitého věku a s určitými předpoklady učí tomu obsahu, ke kterému se vztahuje úloha.

Kritický přítel: Samozřejmě, že musíme něco vědět o tom, jak žáci řeší úlohy, abychom mohli vybírat úlohy, které jsou nejlepší pro ověřování kvality jejich učení.

DiViva: A jak získáš poznatky o tom, jak se žáci učí a jak řeší úlohy z určitého vzdělávacího oboru anebo vzdělávací oblasti.

Kritický přítel: To je mi otázka. Musíš přece jít někam, kde se žáci učí a někdo je vyučuje. Pozoruješ je při práci, děláš si poznámky o tom, co je důležité, s čím si nevědí rady… Také musíš dávat pozor na učitele, protože ten může s úlohou pracovat lépe, nebo také hůře, pak se může hodně změnit.

DiViva: Ty ale naděláš cavyků! Nebylo by lepší, kdybys prostě koupil test a dala ho žákům vyřešit?

následující rozhovor