Aktuality

Na DiViWebu byla zveřejněna nová kazuistika z výuky biologie (Co všechno se dá vyčíst z rodokmenu?).
15. 10. 2015

Zveme všechny zájemce na konferenci Pojetí a role oborových didaktik v učitelském vzdělávání, která se koná ve středu 14. října 2015 od 10:00 do 16:00 v prostorách galerie RUV, Brno – Poříčí 7/9.
25. 9. 2015

Čtvrté číslo DiViva Newsletteru bylo rozesláno přátelům DiViWebu.
23. 9. 2015

Třetí číslo DiViva Newsletteru bylo rozesláno přátelům DiViWebu.
28. 7. 2015

Dne 19. června proběhla na PdF MU konference Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy (více o konferenci zde).
20. 6. 2015

Na DiViWebu byla v sekci Studovna/Knižní publikace v plném textu zveřejněna kniha Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy.
18. 6. 2015

Na DiViWebu byl v sekci Dialogicky zveřejněn nový dialog O tříbení jazyka.
7. 4. 2015

Na DiViWebu byla ve Studovně zřízena nová sekce Videoreferátů.
3. 4. 2015

Druhé číslo DiViva Newsletteru bylo připraveno k odeslání přátelům DiViWebu.
31. 3. 2015

Na DiViWebu byla zveřejněna nová kazuistika z výuky angličtiny (First read it and then complete it aneb Jak rozvíjet žákovu autonomii při výuce angličtiny).
30. 3. 2015

První číslo DiViva Newsletteru bylo připraveno k odeslání přátelům DiViWebu.
31. 1. 2015

Na DiViWebu byla zveřejněna kazuistika "Jak zjistit délku kružnice (obvod kruhu) aneb jak na to šel Archimédés".
15. 1. 2015

V rámci metodologického semináře pro studenty doktorských studijních programů při 22. výroční konferenci ČAPV byla koncepce didaktických kazuistik prezentována ve vystoupení T. Janíka a J. Slavíka Didaktická kazuistika: most mezi praxí a teorií budovaný v zájmu kvality výuky.
10. 9. 2014

Česká asociace pedagogického výzkumu udělila při příležitosti 22. výroční konferenci ČAPV na PdF UP v Olomouci ocenění za pozoruhodnou publikaci v kategorii monografických děl (2012-2013) knize Kvalita (ve) vzdělávání.
8. 9. 2014

Na DiViWebu byla zveřejněna nová kazuistika z výuky přírodovědy (Dechová frekvence aneb jak neztratit dech při rozvíjení kompetence k řešení problémů).
30. 6. 2014

Pro autory didaktických kazuistik bylo na DiviWebu zprovozněno vnitřní prostředí obsahující videozáznamy výukových situací.
19. 6. 2014

Na DiviWebu bylo zveřejněno 10 nových/aktualizovaných kazuistik.
11. 4. 2014

Na semináři konaném na PdF MU představil Jan Slavík sesterskou didaktickou koncepci s názvem Poznávání tvorbou.
9. 4. 2014

Proběhla prezentace knihy Kvalita (ve) vzdělávání na Pedagogické fakultě UMB v Banské Bystrici.
25. 2. 2014

Proběhla prezentace knihy Kvalita (ve) vzdělávání na Pedagogické fakultě MU.
4. 2. 2014

Vyšla kniha Tomáš Janíka a kolektivu Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přistup ke zkoumání a zlepšování výuky, která představuje myšlenkové zázemí koncepce Didactica viva. Knihu si lze objednat v Obchodním centru MU.
13. 1. 2014

Byl zprovozněn DiViWeb: prostředí pro komunikaci a vzdělávání učitelů – reflektivních praktiků
1. 1. 2014

Na PedF UK v Praze byla prezentována koncepce Didactica viva na semináři PRVOUK k oborovým didaktikám.
5. 12. 2013

Myšlenky koncepce Didactica Viva byly prezentovány na konferenci České asociace pedagogického výzkumu na PdF UJEP v Ústí nad Labem.
17. 9. 2013

Didactica viva byla představena studentům učitelství, učitelům a vzdělavatelům učitelů v rámci Pedagogických dnů na PdF JČU v Českých Budějovicích.
16. 4. 2013

Didactica viva byla prezentována na konferenci České pedagogické společnosti na Technické univerzitě v Liberci.
21. 3. 2013