ZS1 Výtvarná výchova pro základní školy způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na 2. st. ZŠ

Program je v souladu s § 8 odst. 1 písm. f) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Je určen pro absolventy magisterského studia učitelství pro 1. stupeň ZŠ k získání odborné kvalifikace učitele všeobecně vzdělávacího předmětu výtvarná výchova na 2. stupni ZŠ v souladu s § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. 

Chcete se ke studiu v celoživotním vzdělávání na něco zeptat? Napište nám.


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.