Učitelství základů společenských věd pro střední školy – způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na SŠ

Program je v souladu s § 9 odst. 1 písm. d) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Je určen pro absolventy magisterského studia učitelství všeobecně vzdělávacího předmětu občanská výchova na 2. stupeň ZŠ (příp. absolventy neučitelského odborného magisterského studia, kteří získali absolvováním doplňkového pedagogického studia kvalifikaci učitele občanské výchovy na 2. stupeň ZŠ) k rozšíření kvalifikace pro SŠ dle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Cílem programu je rozšíření odborné kvalifikace na jiný druh školy. Cílem programu je příprava kvalifikovaného učitele - odborníka v náročné multidisciplinární oblasti společenských věd s odpovídajícími odbornými znalostmi a dovednostmi s i s širokým společensko-kulturním přehledem. Dalším cílem je vybavit absolventy znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jejich občanské zapojení v životě demokratické společnosti. Tento cíl je současně východiskem pro další osobnostní a profesní rozvoj ve smyslu získávání praktický zkušeností z vyučování (popř. jiných sfér praxe) i dalšího kvalifikačního růstu. Absolvent bude plně kvalifikován k výkonu profese učitele základů společenských věd na středních školách.

Chcete se ke studiu v celoživotním vzdělávání na něco zeptat? Napište nám.


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.