Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Studium pro výchovné poradce

Program je určen učitelům ke splnění kvalifikačních předpokladů stanovených § 8 vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, kteří vykonávají nebo by chtěli vykonávat funkci výchovného poradce ve škole. Je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie do výchovného poradenství.

Chcete se ke studiu v celoživotním vzdělávání na něco zeptat? Napište nám.