Studium pro asistenty pedagoga

Program je v souladu s § 20 odst. 1 písm. f) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Cílem programu je získání odborné kvalifikace asistenta pedagoga. Asistent pedagoga vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Absolventi programu získají poznatky z oblasti pedagogických a psychologických disciplín, aby mohli pochopit strukturu zvláštnosti dětské osobnosti a podle toho zaměřit své výchovné a vzdělávací úsilí.

  • Podmínky pro přijetí: ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
  • Požadované materiály: úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení 
  • Přijímací řízení je výběrové na základě doložených materiálů. V případě velkého počtu uchazečů bude kritériem výběrového řízení průměrná známka z maturitního vysvědčení. Maximální počet účastníků je 50. Výběrové řízení proběhne v 2. polovině měsíce září. Po tomto termínu budou uchazeči informováni o přijetí/nepřijetí a obdrží další informace.
  • Délka: 1 semestr
  • Cena: 6 700 Kč/1 semestr
  • Garant: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
  • Vyučovací jazyk: český jazyk
  • Minimální počet účastníků: 10 
  • Maximální počet účastníků: 50 
  • Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2021

Chcete se ke studiu v celoživotním vzdělávání na něco zeptat? Napište nám.


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.