Studium pro asistenty pedagoga

Program je v souladu s § 20 odst. 1 písm. f) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Cílem programu je získání odborné kvalifikace asistenta pedagoga. Asistent pedagoga vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Absolventi programu získají poznatky z oblasti pedagogických a psychologických disciplín, aby mohli pochopit strukturu zvláštnosti dětské osobnosti a podle toho zaměřit své výchovné a vzdělávací úsilí.

 • Podmínky pro přijetí: ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
 • Požadované doklady: maturitní vysvědčení 
  Nutné vložit do přihlášky a to buď ve formě elektronického dokumentu vytvořeného autorizovanou konverzí, nebo ve formě skenu doplněného naskenovaným ručně nebo jinak zaručeně podepsaným čestným prohlášením ohledně pravosti daného dokladu (vzor čestného prohlášení).
 • Přijímací řízení je výběrové na základě doložených dokladů. Maximální celkový počet přijatých účastníků oboru je stanoven na 45. V případě většího počtu přihlášených bude kritériem přijímacího řízení čas uhrazení manipulačního poplatku v Obchodním centru MU (přijato bude prvních 45 zájemců s řádně uhrazeným manipulačním poplatkem). Výběrové řízení proběhne v polovině měsíce září. Po tomto termínu budou uchazeči informováni o přijetí/nepřijetí a obdrží další informace.
 • Délka: 1 semestr
 • Cena: 6 700 Kč/1 semestr
 • Garant: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
 • Vyučovací jazyk: český jazyk
 • Minimální počet účastníků: 10 
 • Maximální počet účastníků: 45 
 • Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2022

Chcete se ke studiu v celoživotním vzdělávání na něco zeptat? Napište nám.


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.