Studium k výkonu specializovaných činností - Prevence sociálně patologických jevů

Program je určen pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s alespoň 2-letou pedagogickou praxí. Program je určen učitelům ke splnění kvalifikačních předpokladů stanovených § 9 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, kteří jsou nebo chtějí být ve škole na pozici školního metodika prevence.

Cílem je získání vědomostí a dovedností projevujících se ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie, adiktologie a poznatků ze současných výzkumů v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů. V konkrétní rovině pak získání kompetencí v oblasti metodické, koordinační, informační a poradenské činnosti v oblasti prevence sociálního a morálního rozvoje žáků.

 • Podmínky pro přijetí: ukončené vysokoškolské magisterské studium v učitelských oborech nebo magisterské studium v neučitelských oborech doplněné pedagogickou způsobilostí získanou na základě absolvování doplňkového pedagogického studia a minimálně 2letá pedagogická praxe
 • Požadované doklady: potvrzení o délce pedagogické praxe, VŠ diplom (příp. i doklad o učitelské způsobilosti) a Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky), příp. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce
  Nutné vložit do přihlášky a to buď ve formě elektronického dokumentu vytvořeného autorizovanou konverzí, nebo ve formě skenu doplněného naskenovaným ručně nebo jinak zaručeně podepsaným čestným prohlášením ohledně pravosti daného dokladu (vzor čestného prohlášení).
 • Přijímací řízení je výběrové na základě doložených dokladů. Maximální celkový počet přijatých účastníků oboru je stanoven na 30. V případě většího počtu přihlášených bude kritériem přijímacího řízení čas uhrazení manipulačního poplatku v Obchodním centru MU (přijato bude prvních 30 zájemců s řádně uhrazeným manipulačním poplatkem). Výběrové řízení proběhne v polovině měsíce září. Po tomto termínu budou uchazeči informováni o přijetí/nepřijetí a obdrží další informace.
 • Délka: 4 semestry
 • Cena: 6 500 Kč/1 semestr
 • Garant: Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D.
 • Vyučovací jazyk: český jazyk
 • Minimální počet účastníků: 4
 • Minimální počet účastníků: 30
 • Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2022

Chcete se ke studiu v celoživotním vzdělávání na něco zeptat? Napište nám.


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.