Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Speciální pedagogika specializace souběžné postižení více vadami

Program je souladu s § 6 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Jeho cílem je doplnění si vzdělání ve specializaci souběžné postižení více vadami a získání nových poznatků z oblasti terapeutických přístupu. V obou semestrech je zařazena odborná souvislá praxe.

Chcete se ke studiu v celoživotním vzdělávání na něco zeptat? Napište nám.