Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol pro přímou  pedagogickou činnost ve školách a třídách zřízených pro žáky se SVP

Program je v souladu  s § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Je určen absolventům magisterského studia učitelství pro 1. stupeň ZŠ, učitelství 2. stupně ZŠ, učitelství na SŠ a vychovatelství. Cílem programu je připravit učitele pro výuku a speciálně pedagogickou činnost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) na ZŠ a SŠ (hlavního i speciálního vzdělávacího proudu) a pro podpůrnou práci nejen se žáky s SVP, ale i s pedagogy školy, kteří žáky se SVP vyučují.

Chcete se ke studiu v celoživotním vzdělávání na něco zeptat? Napište nám.