Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol pro přímou  pedagogickou činnost ve školách a třídách zřízených pro žáky se SVP

Program je v souladu  s § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Je určen absolventům magisterského studia učitelství pro 1. stupeň ZŠ, učitelství pro 2. stupeň ZŠ, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů na SŠ a vychovatelství. Cílem programu je připravit učitele pro výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) na ZŠ a SŠ (hlavního i speciálního vzdělávacího proudu), pro a speciálně pedagogickou činnost a pro podpůrnou práci nejen se žáky s SVP, ale i s pedagogy školy, kteří žáky se SVP vyučují.

Chcete se ke studiu v celoživotním vzdělávání na něco zeptat? Napište nám.


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.