Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

ICT koordinátor

Program vychází z vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků upravené vyhláškou č. 412/2006 Sb. Je určen učitelům, kteří chtějí vykonávat funkci učitele - metodika informačních a komunikačních technologií (dále ICT). Hlavním cílem vzdělávání je prohloubit a rozšířit kompetence účastníka k metodickému vedení ostatních učitelů školy v oblasti účelného využití ICT ve vzdělávacím procesu, tvorby ICT plánu a kvalifikovaného plánování a řízení naplnění standardu ICT služeb. Absolvent získá kvalifikaci ke koordinaci v oblasti ICT. Získá kompetence umožňující kvalifikované metodické působení v oblasti užití ICT ve vzdělávacím procesu. Vstupním požadavkem je ICT kompetence na úrovni pokročilého využití počítače v rámci vlastní odbornosti ve výuce. 

Chcete se ke studiu v celoživotním vzdělávání na něco zeptat? Napište nám.