Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Expresivní terapie se zaměřením na arteterapii

Program je určen pedagogickým pracovníkům - speciálním pedagogům a psychologům. Obsahově nabízí účastníkům základní disciplíny ve čtyřech tematických okruzích: 1. Psychologie, základy psychoterapie a arteterapie 2. Speciální výtvarná výchova 3. Speciální výchovné aktivity s mimovýtvarným zaměřením 4. Speciálně pedagogická praxe.

Program je zaměřen na rozšíření znalostí a praktických dovedností v oborech spadajících do speciální výtvarné výchovy, speciální pedagogiky, psychologie a psychoterapie a také zejména do jednotlivých expresivně zaměřených uměleckých aktivit s pedagogickým a sociálně výchovným rozměrem. Cílem je vybavit účastníky potřebným množstvím teoretických znalostí i praktických zkušeností v těchto oblastech tak, aby mohli ve svých povoláních prostřednictvím metod expresivní arteterapie rozšířit své profesní kompetence zaměřené na výchovu a sociálně-pedagogickou práci. 

Výuka probíhá formou celodenních víkendových kurzů, 1x měsíčně v sobotu a neděli, vždy zaměřených na 2 - 3 vybraná témata.

NESPLŇUJETE PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ?

Můžete se přihlásit na neakreditovaný kurz Expresivní terapie se zaměřením na vzdělávání - informace o kurzu najdete ZDE.

Chcete se ke studiu v celoživotním vzdělávání na něco zeptat? Napište nám.