Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

DPS Vychovatelství

Program je v souladu s § 16 odst. 1 písm. h) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a je určen pro absolventy středních škol s maturitní zkouškou. Cílem programu je doplnění odborné kvalifikace vychovatele, kterou lze uplatnit v domovech mládeže a školních družinách, v mimoškolních a školních zařízeních v oblasti volného času apod. 

Chcete se ke studiu v celoživotním vzdělávání na něco zeptat? Napište nám.