Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

DPS Učitel odborných předmětů na středních školách

Program je v souladu s § 9 odst. 2 písm. d) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a je určen pro uchazeče s neučitelským vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu, zejména ekonomických oborů, oborů technických věd a technologií. Cílem programu je doplnění učitelské kvalifikace učitele odborných předmětů SŠ.

Chcete se ke studiu v celoživotním vzdělávání na něco zeptat? Napište nám.