Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

DPS Český jazyk pro pedagogické pracovníky

Program je v souladu s § 4 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Cílem programu je doplnění jazykové kvalifikace pro pedagogické pracovníky, kteří získali pedagogickou kvalifikaci stanovenou zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů na vysoké škole v jiném vyučovacím jazyce než českém a zákon jim ukládá prokázat znalost českého jazyka zkouškou.

Chcete se ke studiu v celoživotním vzdělávání na něco zeptat? Napište nám.