Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace podle § 6a odst. 1 písm. b) vyhl. č. 317/2005 Sb. (k získání kvalifikace speciálního pedagoga) a Studium v oblasti speciálně pedagogických věd podle § 2 vyhl. č. 317/2005 Sb. (k získání kvalifikace učitele dětí a žáků se SVP)

Program je určen absolventům magisterského studia v oborech učitelství pro mateřské školy, učitelství pro 1. stupeň ZŠ, učitelství pro 2. stupeň ZŠ a učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů na SŠ. Jeho absolventi získají kvalifikaci učitele dětí nebo žáků ve třídě nebo ve škole zřízené pro děti a žáky se SVP v souladu s již získanou kvalifikací a zároveň také kvalifikaci speciálního pedagoga podle § 18 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Chcete se ke studiu v celoživotním vzdělávání na něco zeptat? Napište nám.


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.