Asistent pedagoga

Program je v souladu s § 20 odst. 1 písm. f) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Program nabízí odbornou kvalifikaci asistenta pedagoga a je zakončen závěrečnou zkouškou z předmětů pedagogika, psychologie, z reflexe pedagogické praxe a z obhajoby závěrečné práce. Absolventi programu získají osvědčení o pedagogické způsobilosti, které je opravňuje k pedagogické činnosti související s oblastmi působení asistenta pedagoga. Asistent pedagoga může vykonávat přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace. Dále může vykonávat přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích ve škole, ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.

  • Podmínky pro přijetí: ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
  • Požadované materiály: úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení 
  • Přijímací řízení je výběrové na základě doložených materiálů. V případě velkého počtu uchazečů bude kritériem výběrového řízení průměrná známka z maturitního vysvědčení. Maximální počet účastníků je 45. Výběrové řízení proběhne v 2. polovině měsíce září. Po tomto termínu budou uchazeči informováni o přijetí/nepřijetí a obdrží další informace.
  • Délka: 1 semestr
  • Cena: 6 700 Kč/1 semestr
  • Garant: Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková
  • Vyučovací jazyk: český jazyk
  • Minimální počet účastníků: 10 
  • Maximální počet účastníků: 45 
  • Termín podání přihlášky: do 15. 9. 2020

Chcete se ke studiu v celoživotním vzdělávání na něco zeptat? Napište nám.


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.