Asistent behaviorálního analytika – akreditovaný kvalifikační kurz

Program je určen pro absolventy bakalářského studia psychologie nebo neučitelské pedagogiky. Jeho absolvováním získají odbornou způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání asistent behaviorálního analytika podle § 29 zákona č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) a § 30 vyhlášky č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Absolventi programu získají předpoklady pro široké uplatnění v oblasti zdravotnictví a mohou pracovat pod odborným  dohledem behaviorálního analytika v různých zdravotnických zařízeních ambulantního i lůžkového charakteru zaměřených na poskytování zdravotní a rehabilitační péče osobám s neurovývojovými poruchami. 

Účastníci programu absolvují teoretickou výuku a praktické vyučování v rozsahu stanoveném akreditovaným vzdělávacím programem, odbornou praxi vč. odborné praxe v akreditovaném zařízení (smluvním zdravotnickém zařízení) a také mezinárodní zkoušku pro asistenty behaviorálního analytika (Board Certified Assistant Behavior Analyst - BCaBA) u Výboru pro certifikaci behaviorálních analytiků (Behavior Analyst Cetification Board - BACB) v průběhu programu. Odbornou praxi a odbornou praxi v akreditovaném zařízení si účastníci zajišťují a hradí samostatně. 

Část výuky je vedena anglicky mluvícími lektory. Je požadována znalost AJ minimálně na úrovni B2, která je nezbytná pro úspěšné absolvování programu a četbu odborné literatury v AJ. Úroveň znalosti AJ je nutné doložit mezinárodně uznávanou zkouškou (např. TOEFL na úrovni 87, IELTS na úrovni 5, FCE s hodnocením A, B nebo C atp.) nebo Státní jazykovou zkouškou z AJ nebo Státní zkouškou ve studijních programech zaměřených na AJ. V případě, že zájemce nemá žádnou z uvedených zkoušek, musí dodat čestné prohlášení o znalosti AJ na úrovni B2.

Program je ukončen závěrečnou zkouškou, která se skládá z praktické a teoretické části.

Chcete se ke studiu v celoživotním vzdělávání na něco zeptat? Napište nám.


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.