Aplikovaná behaviorální analýza

Program je určen pro speciální pedagogy, psychology, učitele MŠ, učitele ZŠ, učitele SŠ, vychovatele, asistenty pedagoga a vedoucí pedagogické pracovníky. Je zaměřen na osvojení si teoretických základů behaviorismu, aplikované behaviorální analýzy a aplikaci jejich principů v pedagogické nebo terapeutické praxi. Zabývá se zejména behaviorálními principy učení, rozvojem nových dovedností a intervencemi u problémového chování.

Součástí programu je odborná praxe pod supervizí profesionálního behaviorálního analytika v rozsahu 80 hodin. Praxi si účastníci programu zajišťují a hradí samostatně. PdF MU praxi ani supervizi nezajišťuje a nehradí. Náklady realizace praxe se obvykle pohybují mezi 5 000 a 15 000 Kč. Tyto náklady snáší účastníci programu a hradí je přímo poskytovateli praxe.

Část výuky je vedena anglicky mluvícími lektory. Z tohoto důvodu je požadována znalost anglického jazyka (dále AJ) minimálně na úrovni B2, která je nezbytná pro úspěšné absolvování programu a četbu odborné literatury v AJ. Úroveň znalosti AJ je nutné doložit mezinárodně uznávanou zkouškou (např. TOEFL na úrovni 87, IELTS na úrovni 5, FCE s hodnocením A, B nebo C, atp.) nebo státní jazykovou zkouškou z AJ nebo státní zkouškou ve studijních programech zaměřených na AJ. V případě, že zájemce nemá žádnou z uvedených zkoušek, musí dodat čestné prohlášení o znalosti AJ na úrovni B2.

Chcete se ke studiu v celoživotním vzdělávání na něco zeptat? Napište nám.


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.