Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Aplikovaná behaviorální analýza

Program je určen pro speciální pedagogy, psychology, učitele MŠ, učitele ZŠ, učitele SŠ, vychovatele, asistenty pedagoga a vedoucí pedagogické pracovníky. Je zaměřen na osvojení si teoretických základů behaviorismu, aplikované behaviorální analýzy a aplikaci jejich principů v pedagogické nebo terapeutické praxi. Zabývá se zejména behaviorálními principy učení, rozvojem nových dovedností a intervencemi u problémového chování.

Svým obsahem pokrývá všechny oblasti požadované pro složení mezinárodní zkoušky k získání mezinárodní kvalifikace behaviorálního analytika a titulu Board Certified Behavior Analyst (BCBA). UPOZORNĚNÍ: Pro získání certifikace BCBA je dále nezbytné vykonat praxi pod supervizí profesionálního aplikovaného behaviorálního analytika s titulem BCBA v rozsahu 1 500 hodin a složit mezinárodní certifikační zkoušku v anglickém jazyce (dále AJ). Praxi a vykonání mezinárodní certifikační zkoušky si uchazeč zajišťuje samostatně. PdF MU nezajišťuje supervizi a praxi ani vykonání mezinárodní certifikační zkoušky. Tuto zkoušku lze vykonat pouze do 31. 12. 2022.

Část výuky je vedena anglicky mluvícími lektory. Je požadována znalost AJ minimálně na úrovni B2, která je nezbytná pro úspěšné absolvování programu a četbu odborné literatury v AJ. Úroveň znalosti AJ je nutné doložit mezinárodně uznávanou zkouškou (např. TOEFL na úrovni 87, IELTS na úrovni 5, FCE s hodnocením A, B nebo C atp.) nebo Státní jazykovou zkouškou z AJ nebo Státní zkouškou ve studijních programech zaměřených na AJ. V případě, že zájemce nemá žádnou z uvedených zkoušek, musí dodat čestné prohlášení o znalosti AJ na úrovni B2.

Chcete se ke studiu v celoživotním vzdělávání na něco zeptat? Napište nám.