Informace o platbách v OC MU

Termín pro nákup semestru PODZIM 2019
Nákup podzimního semestru 2019 je nutno provést v termínu od 1. 8. do 6. 10. 2019 včetně

Termín pro nákup semestru JARO 2020
Nákup jarního semestru 2020 je nutno provést v termínu od 1. 1. do 31. 1. 2020 včetně.

OBCHODNÍ CENTRUM MU

Důležité informace:

JAK PROVÉST NÁKUP PŘES OBCHODNÍ CENTRUM MU