Formuláře pro účastníky CŽV

Žádosti

Oznámení

Různé

Přihlášky k ZZk

Vyplněný formulář doručte na Centrum celoživotního vzdělávání (osobně, poštou, prostřednictvím podatelny).

Veškerá potvrzení týkající se účasti v programu CŽV tiskne Centrum celoživotního vzdělávání z aplikace IS MU. Je možné vystavit: