Výuka matematiky na 1. stupni ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení

Charakteristika programu:
Účastníci kurz se seznámí se vzděláváním žáků s SPU (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie) a s tím, jaký vliv mají tyto poruchy na úspěšnost žáků v matematice. Významná část kurzu bude věnována dyskalkulii, jejím projevům a možnostem nápravy. Pozornost bude věnována také práci s těmito žáky v rámci inkluzívního vzdělávání. Práce se žáky s dvojí výjimečností (nadaní s poruchami učení).

Kurz je určen:
učitelům na 1. stupni ZŠ

 • Garant kurzu: RNDr. Růžena Blažková, CSc.
 • Lektor kurzu: RNDr. Růžena Blažková, CSc., Mgr. Lenka Pavlíčková, Ph.D.
 • Délka kurzu: jednodenní sobotní kurz v délce 8 hodin v prostorách PdF (Poříčí 31, Brno)
 • Termín konání kurzu: 17. 3. 2018
 • Obsahový plán kurzu: 
  Dopolední blok: 
  45 min - přednáška - seznámení s problematikou
  90 min - práce s pomůckami (hry s matematickou tématikou, Montessori pomůcky)
  45 min - přednáška - výhody využití pomůcek při výuce žáků se specifickými poruchami učení 
  Odpolední blok: 
  45 min - přednáška - nové směry ve výuce žáků se specifickými poruchami učení 
  90 min - řešení metodických řad úloh k nápravě poruch (dyslexie, dyskalkulie, dysgrafie) 
  45 min - výměna zkušeností během řízené diskuze a závěrečné zhodnocení
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Absolventi kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.
 • Cena kurzu: 1 000,- Kč (platba kurzu v hotovosti na místě)
 • Termín podání přihlášky: do 23. 2. 2018 (přihláška ke stažení zde)
 • Počet uchazečů: min. 8, max. 20 (v případě vyššího zájmu bude kurz rozdělen na 2)
 • Poznámka: Kurz je akreditován (číslo akreditace MSMT-32176/2016-1-950). 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.