Vodní turistika

Charakteristika programu:
Kurz je zaměřen na získání praktických i teoretických znalostí a dovedností potřebných pro uplatnění vodní turistiky v pedagogické praxi.
Kurz je přednostně určen studentům a učitelům 1. stupně ZŠ a MŠ. Pokud zůstane nenaplněn, lze jej doplnit zájemci z veřejnosti.
Obsahem kurzu je opakování základů jízdy v kánoi na klidné vodě, kterou studenti i pedagogičtí pracovníci MŠ a 1. stupně ZŠ absolvovali na povinném letním výcvikovém kurzu v rámci svého studia na vysoké škole. Dále je obsahem seznámení se základy pohybu na proudící vodě s výukou základních záběrů, nastupování a vystupování z lodě, překonávání překážek a jízda v proudu i v obtížnějších podmínkách. Účastníci se také seznámí se zásadami bezpečnosti a hygieny na vodě i v průběhu kempování, přípravou a vedením vodáckých putovních táborů určených pro děti školního věku včetně znalostí předpisů a norem k jejich pořádání.

Požadované předpoklady uchazeče:
Dosažené středoškolského vzdělání s maturitou. Přednostně určeno pedagogickým pracovníkům a studentům oborů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a MŠ.

Profil absolventa:
Absolvent kurzu bude vybaven základními teoretickými, praktickými a metodickými znalostmi a dovednostmi potřebnými k přípravě a vedení výběrových pohybových aktivit podobného typu i v podmínkách školní tělesné výchovy.

PLATBA KURZU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.