Rozdílový kurz speciální pedagogiky pro absolventy bakalářského studia pedagogického zaměření

Charakteristika programu:
Kurz je určený absolventům bakalářského nebo magisterského studia pedagogického / medicínského zaměření, kteří chtějí podat přihlášku na navazující magisterský studijní program a obor speciální pedagogika na PdF MU. Svým zaměřením bakalářského nebo magisterského studia nesplňují podmínky pro podání přihlášky (vystudovaný obor speciální pedagogika v bakalářském studiu), ale z důvodů zaměstnání je na nich toto studium požadováno.
Účastník kurzu musí během kurzu absolvovat 2 specializace. Možné jsou pouze následující kombinace specializací:
psychopedie a somatopedie
psychopedie a oftalmopedie
psychopedie a etopedie

Požadované předpoklady uchazeče:
Absolvent bakalářského nebo magisterského studia pedagogického / medicínského zaměření. Jedná se o absolventy bakalářského nebo magisterského studia:
- učitelství pro mateřské školy
- vychovatelství
- sociální pedagogika
- sociální práce
- učitelství pro 1. stupeň ZŠ
- učitelství pro 2. stupeň ZŠ
- ergoterapie
- fyzioterapie
- ortoptika
- rehabilitace binokulárního vidění
Pokud nebylo požadované studium absolvované na MU, je nutné poslat VŠ diplom ve formě autorizované konverze na kucerovadana@ped.muni.cz.

UPOZORNĚNÍ:
• Přihlášení na kurz probíhá formou provedení a uhrazení objednávky kurzu v OC MU. Objednávku kurzu provádí sám zájemce na svou osobu.
• Do kolonky Poznámka je nutné uvést zvolenou kombinaci specializací (psychopedie a etopedie, psychopedie a somatopedie nebo psychopedie a oftalmopedie).
Pokud zájemce o kurz neabsolvoval požadované vzdělání na MU, je nutné zaslat VŠ diplom ve formě autorizované konverze na kucerovadana@ped.muni.cz. Bez toho nebude přihláška vyřízena.
• Pokud bude kurz hradit zaměstnavatel (škola), je nutné uvést jako fakturační adresu adresu zaměstnavatele (školy) vč. IČ a DIČ.

PŘIHLÁŠKA A PLATBA KURZU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.