Přípravný kurz ruského jazyka A2 pro Učitelství praktického vyučování

Charakteristika programu:
Přípravný kurz ruského jazyka k dosažení znalosti jazyka na úrovni A2 SERRJ (porozumění psanému textu, poslech, slovní zásoba, gramatika, jednoduchý monologický projev a jednoduchá interakce). 
Cílem kurzu je dosažení úrovně komunikační kompetence a znalosti cizího jazyka potřebné pro úspěšné zvládnutí předmětu Vstupní test A2 - RJ nebo Vstupní test A2 - RJk a následné povinně-volitelné jazykové výuky v rámci CŽV/bakalářského studia na PdF MU.

Požadované předpoklady uchazeče:
Základní znalost ruského jazyka na úrovni A1 (SERRJ), aktivní student PdF MU.

Profil absolventa:
Úspěšní absolventi rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se jich bezprostředně týkají, prezentovaným formou psaného nebo poslechového textu (např. základní informace o své osobě a rodině, nakupování, místopisu a zaměstnám). Dokáží komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech.

 • Garant kurzu: Katedra FCHOV PdF MU a oddělení CJV na PdF MU
 • Lektor kurzu: Mgr. Kateryna Hertlová (Odd. CJV na PdF MU)
 • Délka kurzu: 20 hodin (praktická cvičení 6 x 3 hod a 1 x 2 hod)
 • Termín konání kurzu: 25. 10. (17.00 – 19.50 hod), 1. 11. (17.00 – 19.50 hod), 8. 11. (17.00 – 19.50 hod), 15. 11. (17.00 – 19.50 hod), 22. 11. (17.00 – 19.50 hod), 29. 11. (17.00 – 19.50 hod), 6. 12. (17.00 – 18.50) 2018 v prostorách PdF MU, Poříčí 7/9 nebo Poříčí 31 (Bližší informace budou účastníkům kurzu zaslány v případě otevření kurzu prostřednictvím e-mailu.) 
 • Obsahový plán kurzu: 
  Nácvik poslechu a porozumění slyšenému textu, porozumění psanému textu, opakování a osvojování nové slovní zásoby (práce, rodina, denní režim, cestování, vzdělávání, stravování, nakupování, počasí, státy a národnosti apod.) a gramatiky (slovesné časy, způsobová slovesa, členy, předložky aj.).
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Kurz je ukončen písemným testem na úrovni A2 (SERRJ). 
 • Cena kurzu: 3 900 Kč (platba přes Obchodní centrum MU)
 • Termín podání přihlášky: do 12. 10. 2018 (formou provedení objednávky kurzu přes Obchodní centrum MU)
 • Počet uchazečů: min. 10, max. 15

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.