Nadané děti v MŠ a na 1. stupni ZŠ - nadání jako prokletí nebo dar?

Charakteristika programu:
Kurz je koncipován jako přehledový, v jehož rámci budou účastníci seznámeni s nejdůležitějšími tématy souvisejícími se vzděláváním nadaných. Bude realizován formou workshopu založeném na výkladu, diskuzi, praktických činnostech účastníků (např. práce s aktuální typologií nadaných na základě kazuistik nadaných, nácvik komunikace s nadanými a jejich rodiči). Součástí bude sdílení zkušeností se vzděláváním nadaných s lektory i zkušenými učiteli, speciálním pedagogem a psychologem.

Požadované předpoklady uchazeče:
Kurz je určen pro studentky/studenty oboru učitelství pro mateřské školy a učitelství pro 1. stupeň základní školy, učitelky/učitelé v mateřských školách a na 1. stupni základní školy, asistentky/asistenty pedagoga a vychovatelky/vychovatele ve školních družinách. Toto je nutné doložit prostou kopií VŠ diplomu, maturitního vysvědčení, příp. osvědčení o absolvování doplňujícího pedagogického studia, nebo potvrzením o studiu (studentky/studenti PdF MU nemusí potvrzení dodávat).

PŘIHLÁŠKA

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.