Motivace a učení mandů – praktické rady a postupy

Charakteristika programu:
Jedná se o on-line seminář, který je součástí Seminářů ABA pro rodiče a osoby pečující o děti s poruchami autistického spektra II. Je zaměřen na rodiče, rodinné příslušníky a další osoby pečující o děti s poruchami autistického spektra (dále PAS) se základní znalostí metody aplikované behaviorální analýzy (dále ABA) na úrovni RBT kurzu nebo absolventy Semináře ABA pro rodiče a osoby pečující o děti s poruchami autistického spektra I. Účast odborných pracovníků (speciálních pedagogů, logopedů, psychologů) je možná. Semináře ABA napomáhají rodičům, kteří ABA pro své děti využívají za pomoci odborníků, jejichž počet postupně narůstá, aby i v domácím prostředí dodržovali principy ABA, a tím zlepšili účinnost poskytovaných terapií. Dále pomáhají i rodičům, kteří přístup k takovým odborníkům nemají, aby do doby, než takový přístup získají, nastavili aspoň základní principy práce s dítětem, například snížili výskyt problémového chování (agrese, sebepoškozování, ničení věcí, záchvaty vzteku), které mnohdy ohrožuje i zdraví těchto dětí. Seminář se zaměří na praktické využití poznatků ABA při výchově dětí s PAS. Konkrétně se zaměří na motivaci a učení mandů – praktické rady a postupy.
V průběhu semináře budou moci účastníci klást dotazy, procvičit si teoretické znalosti a zhlédnout video ukázky práce s dětmi. Nahrávku semináře bude možné zhlédnout ještě několik dní po každém setkání. Seminář bude probíhat za pomoci videokonferenčního softwaru ZOOM. Pro účast není potřeba mít instalovaný žádný speciální software, i když použití aplikace ZOOM se doporučuje. Je však potřeba mít osobní počítač nebo notebook s možností přehrávání obrazu a zvuku a stabilní připojení k internetu.

Požadované předpoklady uchazeče:
Kurz je zaměřen na rodiče, rodinné příslušníky a další osoby pečující o děti s PAS nebo absolventy Semináře ABA pro rodiče a osoby pečující o děti s poruchami autistického spektra I. Účast odborných pracovníků (speciálních pedagogů, logopedů, psychologů) je možná. 

PLATBA KURZU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.