Metodika hry na ozvučné trubice – BOOMWHACKERY

Charakteristika programu:
Interaktivní metodický kurz (workshop) určený zvláště pro vzdělávání v mateřských a základních školách i pro ostatní zájemce pracující s dětmi uvedeného věku např. v zájmových organizacích apod.      

Požadované předpoklady uchazeče:
Kurz je určen pro vychovatele ve školních družinách, učitelům MŠ, ZŠ i ostatním zájemcům např. ze zájmových organizací s min. ukončeným SŠ vzděláním s maturitou. 

 • Garant kurzu: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
 • Lektor kurzu: Mgr. Daniela Taylor, Ph.D.
 • Délka kurzu: jednodenní kurz (celkem 4 vyučovací hodiny – 180 minut)
 • Termíny konání kurzu: 25. 10. 2019 od 16:00 do 19:00
 • Místo konání kurzu: učebna 20 (PdF MU, Poříčí 31, budova D, 1. nadzemní podlaží, vlevo)
 • Obsahový plán kurzu: 
  • Co jsou ozvučné trubice – BOOMWHACKERY (BW)
  • Využití BW – interdisciplinární propojení i s mimohudebními činnostmi a předměty
  • Aktivizační hry
  • Druhy doprovodů a jejich praktické předvedení
  • Praktické ukázky realizace různých notací melodie a doprovodů
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Obsah vzdělávacího kurzu bude v závěru zhodnocen prostřednictvím evaluačního dotazníku. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. 
 • Cena kurzu: 500 Kč (platba kurzu přes Obchodní centrum MU) – v případě účasti většího počtu účastníků (min. 8 účastníků) z 1 organizace bude cena za 1 účastníka 400 korun (v tomto případě bude platba provedena fakturou, kterou vystaví Centrum celoživotního vzdělávání, které je nutné kontaktovat e-mailem na kucerovadana@ped.muni.cz)
 • Termín podání přihlášky: do 11. 10. 2019 (přihláška ke stažení zde) – vyplněnou přihlášku spolu s prostou kopií maturitního vysvědčení/VŠ diplomu je nutné zaslat poštou na adresu Centrum celoživotního vzdělávání, Poříčí 7, 603 00 Brno nebo naskenované e-mailem na kucerovadana@ped.muni.cz
 • Počet uchazečů: min. 8, max. 15
 • Poznámka: Kurz není akreditován. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.