KriMi

Početní operace s mocninami I.

Klikni vlevo na trojúhelníček, poslechni si anglické slovo. Rozklikni a vyber správný český výraz ke správnému anglickému výrazu.
Explain your answer.

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/5898.mp3

square

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/6170.mp3

Powers of big and small numbers.

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/6681.mp3

Determine the square (power).

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/6699.mp3

Square root from the tables.

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/6702.mp3

Find the cubes of numbers, using the tables.

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/6706.mp3

power

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/6737.mp3

The square power of a number is always non-negative.

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/11159.mp3

Justify

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/12328.mp3

the square of a number

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/16894.mp3