Tarazed

Násobení dvou desetinných čísel

Matching exercise

Přiřaď správný výraz.