Tarazed

Zápis jednotek času pomocí desetinných čísel

Matching exercise

Přiřaď správný výraz.