Tarazed

Dělení desetinných čísel deseti, stem, tisícem 2

Matching exercise

Přiřaď správný výraz.
správný výsledek
dělitel, dělitelé
podíl
výsledek
dělenec
desetinná čárka
dělení
Násobení a dělení má přednost před sčítáním a odčítáním.