Tarazed

Atlantský oceán II

Matching exercise

Přiřaď k sobě slovní výrazy v angličtině a češtině.