Tarazed

Jižní Afrika I

Přiřaď české výrazy k výrazům anglickým a naopak.