Tarazed

Afrika – země oblasti Guinejského zálivu I

Matching exercise

Přiřaď k sobě slovní výrazy v angličtině a češtině.