HUDAMA

Vyberte správný anglický překlad.

další problémy
globální problémy
některé etické problémy
svět
Co je a co není rasismus?
globální a lokální problémy
každodenní problémy
závažné problémy
ekologické problémy
společenské problémy
globální svět
problémy současného světa
běžný problém, běžné problémy (obvyklé, časté)
xenofobie
Globální problémy ohrožují celé lidstvo.
Které ekologické problémy jsou podle tebe nejzávažnější?
příčiny globálních problémů
možné důsledky globálních problémů