Tarazed

Čím se živí lidé na Zemi

Přiřaď české výrazy k anglickým.
corn
rice
corn, maize
a potato, potatoes
a plantation, plantations
beet
To the crops, give main areas of their cultivation.
cereal
soil
fruit
plant growing
animal farming
vegetables