Tarazed

Jak se lidé odlišují

Přiřaď české výrazy k anglickým.
religion
Judaism
Christianity
Islam
education
faith and confession
race
language
a job, jobs
people of mixed ethnicities