Tarazed

Využití přírodních zdrojů

Přiřaď české výrazy k anglickým.