Tarazed

Přiřaď české výrazy k výrazům anglickým a naopak.