CLIL - rovnice s neznámou ve jmenovateli.
Klikni a vyber.