HUDAMA

Vyberte správný anglický překlad.

příslovečné určení
příslovečné určení času
příslovečné určení místa
příslovečné určení podmínky
příslovečné určení příčiny
příslovečné určení přípustku
příslovečné určení účelu
příslovečné určení způsobu
vedlejší věta příslovečná místní
vedlejší věta příslovečná časová
vedlejší věta příslovečná způsobová
vedlejší věta příslovečná měrová
vedlejší věta příslovečná příčinná (důvodová)
vedlejší věta příslovečná účelová
vedlejší věta příslovečná podmínková
vedlejší věta příslovečná přípustková