MirZa

JMix

Klikni vlevo na trojúhelníček, poslechni si anglické slovo. Rozklikni a vyber správný český výraz ke správnému anglickému výrazu.
change the text

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/4595.mp3

změnit text
addition of a heading

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/4620.mp3

přidání nadpisu
inserting text from another file

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/4623.mp3

vložení textu z jiného souboru
graphical editing

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/5631.mp3

grafické úpravy
publication of the work

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/5632.mp3

zveřejnění práce
publication of the document

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/5639.mp3

zveřejnění dokumentu
Delete the text.

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/13933.mp3

Smaž text.
saving and closing the document

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/13955.mp3

uložení a zavření dokumentu
save in a format

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/13958.mp3

uložit ve formátu
closing the document

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/13991.mp3

zavření souboru
Write into this row.

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/14125.mp3

Piš do tohoto řádku.